Rezervace

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Řidič obytného vozu musí být starší 21 let, mít praxi v řízení vozidel nejméně 3 roky a řidičský průkaz alespoň sk. B.
 2. Při zapůjčení je nutné mít dva platné plnohodnotné doklady (OP, ŘP, pas)
 3. Řídit obytný vůz může nájemce nebo osoba jím pověřená, splňující předchozí požadavky. Za škody způsobené touto osobou odpovídá nájemce. Stejně tak to platí v případě pokut.
 4. Je zakázáno jakýchkoli úprav na vozidle, vč. polepování, vrtání, montování a podobně.
 5. Nájemce je povinen ohlásit každou škodu neprodleně pronajímateli a řádně ji zaznamenat.
 6. V celém vozidle platí přísný zákaz kouření. V případě porušení platí smluvní pokuta 5 000 Kč.

II. PŘEVZETÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA

 1. Předání a vrácení pronajatého vozidla je na stejném místě, jako bylo vozidlo převzato v předem domluvený čas.
 2. Vozidlo se předává i vrací s plnou nádrží kvalitních pohonných hmot (nafta). Vodu a plyn zajišťuje pronajímatel. Nenechávejte ve voze žádný odpad, včetně odpadní vody a záchodové kazety.
 3. Přeprava domácích mazlíčků je zakázána, případně záleží na dohodě s pronajímatelem.
 4. Vozidla se vrací uvnitř jen běžně uklizená, s vyprázdněným WC i odpadní nádrží. Poté vůz čistí náš technik a proběhne desinfekce ozónem.
  Pozor, při nevyprázdnění WC účtujeme poplatek 500 Kč!
 5. Vůz je vybaven i hasicím přístrojem a lékárničkou. V případě jejich použití během pronájmu je nutné tyto položky doplnit na vlastní náklady.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny v našem ceníku jsou uvedeny za jeden den pronájmu, včetně DPH (jsme plátci).
  Vystavujeme daňový doklad a je možné vozidlo zapůjčit i na firmu.
 2. Minimální doba pronájmu jsou 3 placené dny.
 3. Částku ve výši 30 % nájemného je nutné složit na základě výzvy hned po rezervaci vozidla a obdržení výzvy k platbě. 
 4. Doplatek nájemného (70%) se hradí předem, nejpozději 14 dní před převzetím vozidla pronajímatelem
 5. Vratná kauce 30 000 Kč je splatná předem, nejpozději však při převzetí vozidla pronajímatelem.
 6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtujeme odstupné ve výši:
  • 30 % z nájemného při odstoupení více než 14 dnů před termínem bez udání důvodu
  • 70 % z nájemného při odstoupení dříve než 14 dní před vaším termínem bez udání důvodů
  • 30 % z nájemného při odstoupení dříve než 14 dní před termínem při úplném znemožnění plánované cesty ze strany státu (covidové důvody a zavření republiky)
 7. Až na naprosto výjimečné případy se při předčasném ukončení pronájmu nespotřebované nájemné nevrací

IV. POJIŠTĚNÍ A ASISTENCE

 1. Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 10 %, kterou je v případě nehody povinen uhradit nájemce.
 2. Nájemce je povinen jakoukoli nehodu řádně zadokumentovat (protokoly o nehodě, stanovený viník, fotografie, protokol od policie…) a neprodleně o události informovat pronajímatele.
 3. Pojistka se nevztahuje na interiér vozu ani jeho vybavení, stejně jako na neoprávněné vniknutí třetí osoby. Doporučujeme mít extra pojistku (tzv. „pojistku na blbost“), která by měla zahrnovat pronajímané věci.
 4. Poškození, na které se nevztahuje uzavřená pojistka nájemce, bude strženo z kauce případně vyšší částky, než je kauce bude nutno toto uhradit do 30 dnů.

V. SANKCE

 1. Pokud dojde k závažnému poškození vozidla, jeho vybavení, nebo jeho součástí, účtujeme nájemci náhradu škody v plné výši.
 2. V případě silně znečištěného interiéru (různé oleje, bláto všude, barvy, písek…) si budeme účtovat zvláštní příplatek až do výše 5 000 Kč
 3. Pokud při vrácení zjistíme, že není vyprázdněné WC, účtujeme poplatek 500 Kč.
 4. Budou-li škody vyšší než je složená záloha, je nájemce povinen doplatit rozdíl částek do 30 dnů od vrácení vozidla.

Ceník

ZÁŘÍ - KVĚTEN
3.000 KČ / 1 DEN
ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
3.500 KČ / 1 DEN
1 den
3.000 Kč
Minimální doba zápůjčky jsou 3 dny.
NEOMEZENÝ DENNÍ LIMIT NAJETÝCH KM
DÁLNIČNÍ ZNÁMKA V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY
kuchyňské vybavení
Podmínky zápůjčky:
Platný řidičský průkaz, vratná kauce 30.000 Kč
Všeobecné podmínky pronájmu

Dostupnost karavanu A132

Dostupné
Rezervováno
Přechod
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Předběžná rezervace

Vyčkejte na potvrzení rezervace z naší strany, děkujeme.
© 2022 Omítkové systémy s.r.o.